PROFESÖR

MEHMET HALUK GÜVEN
 • Fizik
  Genel Fizik
  Atom, Molekül ve Lazer Fiziği
 • MEHMET HALUK GÜVEN
 • m.haluk_guven
 • 2574010-1155
 • Görüntüle

Öğrenim Bilgileri

 • Doktora(1986-1991)

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ

  • Yüksek Lisans(1983-1986)

   ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

   FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ

   • Lisans(1978-1983)

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ

Tezler

 • Yüksek Lisans

  Tez Adı
  Realization of off-line holograms by using 6328A laser light

  • Doktora

   Tez Adı
   Improved synthesis of computer generated digital amplitude holograms

Akademik Görevler

 • PROFESÖR 2001

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI

  • DOÇENT 1995-2001

   BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


   FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI

   • YARDIMCI DOÇENT 1994-1995

    BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


    FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
    FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI

    • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1984-1994

     ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


     FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     FİZİK BÖLÜMÜ / FİZİK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

 • Rektör Yardımcısı 2010

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

  • Bölüm Bşk. 2002

   BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

   • Enstitü Müdür Yardımcısı 1995

    BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

    • Anabilim Dalı Başkanı 1994

     BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yönetilen Tezler - Doktora

 • Omega-6 yağ asitlerinin moleküler yapılarının ve titreşim spektrumlarının deneysel ve teorik olarak incelenmesi(Doktora)

  TUĞBA GÖCEN

  Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

  • Bazı antioksidan moleküllerin moleküler etkileşimlerinin kuantum kimyasal metotlarla incelenmesi(Doktora)

   SERTAN KURNALI

   Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

   • İkili kurşunsuz lehim alaşımı (Sn-Ag) sistemlerinin Cu altlık üzerindeki ıslatma özelliklerinin incelenmesi(Doktora)

    AHMET MUSTAFA ERER

    Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

    • Simülasyon yöntemleriyle kümelerin termodinamik niceliklerinin belirlenmesi(Doktora)

     MERAL ERYÜREK

     Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

     • Sutton-Chen model potansiyeli ile NiN AgN ve AuN (N=6-30, 38, 55) atom yığınlarının yapısal ve dinamik özelliklerinin incelenmesi(Doktora)

      HAYDAR ARSLAN

      Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

     • Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

      • Urasil ve 5-sübstitüye türevlerinin yapılarının kuantum kimyasal yöntemlerle incelenmesi ve bazı termodinamik niceliklerinin hesaplanması(Yüksek Lisans)

       TUĞBA GÖCEN

       Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

       • X-ışını laseri elde edilen plazma ortamlarında, ışının kırılmasının ışın izleme algoritmasıyla modellenmesi(Yüksek Lisans)

        SERTAN KURNALI

        Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

        • Moleküler dinamik simülasyonu ile NiN (N=4,5,6 ) kümelerinin katı-sıvı faz geçişleri(Yüksek Lisans)

         MERAL ERYÜREK

         Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

Dersler - Doktora

 • Fiz899 Doktora Tez Çalışması (Doktora)

  • Fiz898 Doktora Uzmanlık Çalışması (Doktora)

   • Fiz898 Doktora Uzmanlık Alanı (Doktora)

    • Fiz897Doktora Seminer (Doktora)

     • Fiz813 Moleküler Dinamik Simülasyonu (Doktora)

     • Dersler - Yüksek Lisans

      • Fiz799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (Yüksek Lisans)

       • Fiz798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (Yüksek Lisans)

        • Fiz797 Seminer (Yüksek Lisans)

         • Fiz705 Moleküler Fizik (Yüksek Lisans)

         • Dersler - Lisans

          • Fiz472 Fizik Araştırma Projesi (Lisans)

           • Fiz472 Fiz Araştırma Projesi (Lisans)

            • Fiz471 Seminer (Lisans)

             • Fiz311 Modern Physics Laboratory (Lisans)

              • Fiz311 Modern Physics Lab (Lisans)

               • Fiz309 Mod.Fiz.Lab. (Lisans)

                • Fiz214 Dalgalar ve Optik Lab (Lisans)

                 • Fiz214 Dalgalar Optik Lab (Lisans)

                  • Fiz212 Physics IV (Lisans)

                   • Fiz212 Fizik IV (Lisans)

                    • Fiz211 Physics III (Lisans)

                     • Fiz211 Fizik III (Lisans)

                      • Fiz210 FizikIV (Lisans)

                       • Fiz210 Fizik210 (Lisans)

                        • Fiz210 Fizik IV (Lisans)

                         • Fiz209 FizikIII (Lisans)

                          • Fiz191 Fizik I Lab (Lisans)

                           • Fiz191 Fizi I Lab (Lisans)

                            • Fiz114 Fizik II Lab (Lisans)

                             • Fiz113 FizikI Lab (Lisans)

Uluslararası Makaleler (20)

 • Effects of chemical structures of omega-6 fatty acids on the molecular parameters and quantum chemical descriptors

  Journal of Molecular Structure

  Tarih: 12/2018 Cilt: 1174 Sayfa: 142-150 GÖCEN TUĞBA,BAYARI SEVGİ,GÜVEN MEHMET HALUK

  Endeks:SCI ISSN:0022-2860 doi:10.1016/j.molstruc.2018.04.075

  • Conformational and vibrational studies of arachidonic acid, light and temperature effects on ATR-FTIR spectra

   Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

   Tarih: 10/2018 Cilt: 203 Sayfa: 263-272 ,BAYARI SEVGİGÖCEN TUĞBA,GÜVEN MEHMET HALUK

   Endeks:SCI ISSN:1386-1425 doi:10.1016/j.saa.2018.05.100

   • Linoleic acid and its potassium and sodium salts: A combined experimental and theoretical study

    JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

    Tarih: 12/2017 Cilt: 1150 Sayfa: 68-81 GÖCEN TUĞBA,BAYARI SEVGİ,GÜVEN MEHMET HALUK

    Endeks:SCI ISSN:0022-2860 doi:10.1016/j.molstruc.2017.08.065

    • Measurment and prediction of contact angles of Pb free Sn Ag solder alloys on Cu substrate

     European Physical Journal Applied Physics

     Sayi: 1 Cilt: 54 Sayfa: 11302-11302 A M Erer, E Candan, MH Güven, Y Türen

     Endeks:SCI-Expanded

     • Peculiar thermodynamic properties of LJN N 39 55 clusters

      European Physical Journal D

      Tarih: 7/2008 Sayi: 2 Cilt: 48 Sayfa: 221-228 M Eryürek, MH Güven

      Endeks:SCI

      • Thermodynamic properties of Ar39 cluster

       AIP Conference Proceedings

       Tarih: 8/2007 Sayi: 899 Cilt: 899 Sayfa: 171-172 GÜVEN MEHMET HALUK

       Endeks:SCI-Expanded

       • Modeling of Ni like molybdenum X ray laser by ray tracing algorithm

        AIP Conference Proceedings

        Tarih: 8/2007 Sayi: 899 Cilt: 899 Sayfa: 325-326 S Kurnalı, MH Guven, A Demir

        Endeks:SCI-Expanded

        • Negative heat capacity of Ar55 cluster

         Physica A

         Tarih: 4/2007 Sayi: 2 Cilt: 377 Sayfa: 514-522 M Eryürek, MH Güven

         Endeks:SCI

         • Melting of AuN N 12 13 14 microclusters

          Acta Physica Slovaca

          Tarih: 8/2006 Sayi: 4 Cilt: 56 Sayfa: 511-520 H Arslan, MH Güven

          Endeks:SCI-Expanded

          • Melting dynamics and isomer distribution of small metal clusters

           New Journal of Ohysics

           Tarih: 2/2005 Sayi: 60 Cilt: 7 Sayfa: 1-24 H Arslan, MH Güven

           Endeks:SCI

           • Valence shell electron loss spectra of formic acid and acetic acid

            Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

            Tarih: 6/2000 Sayi: 1 Cilt: 106 Sayfa: 29-35 T Arı, MH Güven

            Endeks:SCI

            • Molecular dynamics simulations of super heated Ni4 cluster

             Turkish Journal of Physics

             Tarih: 1/2000 Sayi: 24 Cilt: 24 Sayfa: 607-615 GÜVEN MEHMET HALUK

             Endeks:Engineering Index

             • Dynamical and structural properties of the Ni4 cluster

              Physica Status Solidi B

              Tarih: 6/1999 Sayi: 1 Cilt: 213 Sayfa: 283-295 MH Güven, M Eryurek

              Endeks:SCI

              • Dynamical and structural properties of Au6 cluster

               ARI

               Sayi: 51 Cilt: 51 Sayfa: 145-148 H Arslan, MH Güven

               Endeks:Engineering Index

               • Sampling effects in reconstruction for digital amplitude holograms

                Tr J Phys

                Tarih: 1/1996 Sayi: 20 Cilt: 20 Sayfa: 232-237 MH Güven, T Arı

                Endeks:Engineering Index

                • Reconstruction from digital amplitude holograms and recording the hologram on Al layer by photolithography

                 Tr. J.Phys.

                 Tarih: 1/1996 Sayi: 20 Cilt: 20 Sayfa: 238-243 MH Güven, FN Ecevit, İ Atılgan, T Arı

                 Endeks:Engineering Index

                 • Electron energy loss spectroscopy in monosubstituted benzenes

                  J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom.

                  Sayi: 73 Cilt: 73 Sayfa: 13-23 T Arı, MH Güven, FN Ecevit

                  Endeks:SCI

                  • Synthesis of computer generated digital amplitude holograms

                   Doğa Tr. J. Phys.

                   Tarih: 1/1992 Sayi: 16 Cilt: 16 Sayfa: 447-457 MH Güven, T Arı, R Aydın

                   Endeks:Engineering Index

                   • Investigation of surface deformations by double exposure holograpic interferometry

                    Doğa Tr. J. Phys.

                    Tarih: 1/1990 Sayi: 14 Cilt: 14 Sayfa: 285-291 R Aydın, FN Ecevit, MH Güven, T İncesu

                    Endeks:Engineering İndex

                    • Production of diffraction gratings by holographic interferometry and determination of the Rydberg constant

                     Tr. J. Phys

                     Tarih: 1/1989 Sayi: 13 Cilt: 13 Sayfa: 223-228 R Aydın, T İncesu, MH Güven, FN Ecevit

                     Endeks:Engineering Index

Uluslararası Bildiriler (10)

 • Effects of chemical structures of omega-6 fatty acids on the molecularparameters and quantum chemical descriptors

  (Özet bildiri)

  TURCMOS2017 26.08.2017 29.08.2017 Poster GÖCEN TUĞBA,BAYARI SEVGİ,GÜVEN MEHMET HALUK Sayfa:243-None

  • Al13 Na13 ve Ni13 Metal Kümelerinin Termodinamiği

   (Özet bildiri)

   24th Physical Conference 28.08.2007 31.08.2007 M Eryürek, MH Güven

   • Modeling of Ni like molybdenum x ray laser by ray tracing algorithm

    (Özet bildiri)

    6. Uluslararası Balkan Fizik Kongresi 22.08.2006 26.08.2006 S Kurnalı, MH Güven, A Demir

    • Thermodynamic properties of Ar39 cluster

     (Özet bildiri)

     6. Uluslararası Balkan Fizik Kongresi 22.08.2006 26.08.2006 M Eryürek, MH Güven

     • Ray trace modelling of Ni like molybdenum x ray laser

      (Özet bildiri)

      World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physical Conference 13.09.2005 16.09.2005 S Kurnalı, MH Güven, A Demir

      • AuN N 4 13 Kümelerinin ikiboyutlu geometrik yapıları

       (Özet bildiri)

       World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Conference 13.09.2005 16.09.2005 M Eryürek, MH Güven

       • The melting dynamics of silver clusters

        (Poster)

        Royal Society of Chemistry Theoretical Group Theoretical Cemistry Summer School 2000 29.08.2000 06.09.2000 H Arslan, MH Güven

        • The fragmentation simulation of Ni6 cluster

         (Özet bildiri)

         4th General Conference of The Balkan Physical Union 22.08.2000 25.08.2000 GÜVEN MEHMET HALUK

         • The energetics and structural properties of Ni microclusters

          (Özet bildiri)

          Metal Ligand Interactions in Chemistry, Physics and Biology NATO Advanced Study Institute 01.09.1998 12.09.1998 M Eryürek, MH Güven, H Arslan

          • Dynamical and structural properties of Au6 cluster

           (Özet bildiri)

           International Symposium on Lasers, Atomic and Molecular Physics, LAMP 97 16.09.1997 20.09.1997 H Arslan, MH Güven

Ulusal Bildiriler (14)

 • Antikanser İlaç 5 Florourasilin Yapısının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi ve Bazı Termodinamik Niceliklerinin Hesaplanması

  (Poster)

  10. Kimyasal Fizik Kongresi 10.10.2012 12.10.2012 T Göcen, MH Güven

  • Çeşitli Metal Kümelerinin Katı Sıvı Faz Geçişleri

   (Özet bildiri)

   15. Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu 24.11.2011 26.11.2011 MH GÜven, M Eryürek

   • Sınırlı simülasyon yöntemiyle Ar7 kümesinin incelenmesi

    (Poster)

    TFD 22. Fizik Kongresi 14.09.2004 17.09.2004 M Eryürek, MH güven, SF Chekmarev

    • Bazı atom yığınlarının yapı faktörleri ve normal mod analizleri

     (Özet bildiri)

     TFD 22. Fizik Kongresi 14.09.2004 17.09.2004 H Arslan, MH Güven

     • Pd n n 6 14 Atom yığınlarının global ve lokal minimum yapılarının Basin Hopping ve Eigenvector following yöntemleriyle elde edilmesi

      (Özet bildiri)

      TFD 22. Fizik Kongresi 14.09.2004 17.09.2004 H Arslan, MH Güven

      • Füzyon ve Endüstriyel Uygulamalar için x ışını lazerlerinin tasarımı ve yapılması

       (Davetli konuşmacı)

       TFD 22. Fizik Kongresi 14.09.2004 17.09.2004 S Bilikmen, A Demir, H Göktaş, A Alaçakır,A Esendemir, G Öke,O Pervan, MH Güven,Ş Yaltkaya,Ö Kuşdemir, N Ünal, R Aydın

       • Ar13 kümesinin termodinamik niceliklerinin Monte Carlo yöntemiyle incelenmesi

        (Poster)

        TFD 21. Fizik Kongresi 11.09.2002 14.09.2002 M Eryürek, MH Güven

        • Au n n 6 7 mikrokümelerinin Sutton Chen potansiyeli ve moleküler dinamik simülasyonu ile incelenmesi

         (Poster)

         Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu 2000 25.05.2000 27.05.2000 H Arslan, MH Güven

         • Au 14 mikrokümelerinin dinamik özelliklerinin moleküler dinamik simülasyonu ile incelenmesi

          (Özet bildiri)

          Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu 2000 25.05.2000 27.05.2000 H Arslan, MH Güven

          • Moleküler dinamik simülasyonu ile Au n n 4 5 6 kümelerinin katı sıvı faz değişimlerinin incelenmesi

           (Özet bildiri)

           TFD 16. Ulusal Fizik Kongresi 26.08.1997 29.08.1997 H Arslan, MH Güven

           • Moleküler dinamik simülasyonu ile Ni n n 4 5 6 kümelerinin katı sıvı faz değişimlerinin incelenmesi

            (Özet bildiri)

            I. Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Atom ve Molekül Fiziğinde Son Gelişmeler 24.06.1996 26.06.1996 M Eryürek, MH Güven

            • Bilgisayar ile sayısal genlik hologramların üretilmesi

             (Özet bildiri)

             TFD 12. Ulusal Fizik Kongresi 19.09.1990 21.09.1990 MH Güven, FN Ecevit, R Aydın

             • Holografik girişim tekniği ile optik ağı elde edilmesi

              (Özet bildiri)

              TFD 9. Ulusal Fizik Kongresi 16.09.1987 18.09.1987 FN Ecevit, MH Güven, T İncesu, R Aydın

              • Çift çekim holografi tekniği ile katı numunelerde yüzeysel deformasyonun incelenmesi

               (Özet bildiri)

               TFD 9. Ulusal Fizik Kongresi 16.09.1987 18.09.1987 MH Güven, FN Ecevit, T İncesu, R Aydın

Kitaplar (2)

 • Fizikokimya Cilt2

  Yayınevi: Palme ISBN: 9789758624980 2004

  • Fizikokimya Cilt1

   Yayınevi: Palme ISBN: 9799758924934 2004

Projeler (6)

 • Nükleer füzyon ve endüstriyel uygulamaları için X ışını laserinin tasarımı ve yapılması

  DİĞER 99 (Tamamlandı)

  • Bazı antioksidan moleküllerin etkileşimlerinin kuantum kimyasal methodlarla incelenmesi

   BAP 6 (Tamamlandı)

   • Atom yığınlarının kaotik davranışlarının incelenmesi

    BAP 6 (Tamamlandı)

    • Moleküler Dinamik Simülasyonu ile Geçiş ve Soy Metal Bulutlarının Faz Değişiminin İncelenmesi

     BAP 6 (Tamamlandı)

     • Laser Atomik Spektroskopi ve Holografik İnterferometri

      BAP 6 (Tamamlandı)

      • Holografi tekniği ile optik ağı yapılması ve katı numunelerde yüzeysel deformasyonun incelenmesi

       TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)